Rychlý kontakt:
734 261 037

Reference

 • OBČANSKÉ A KOMERČNÍ STAVBY

  08.11.2019

  CO JSME REALIZOVALI… Např.: Administrativně provozní objekty / Výstavba plynovodů, s.r.o. – Hrdějovice, EUROINSTAL, s.r.o. – Litvínovice, NEJ REAL,s.r.o. – […]

 • RODINNÉ DOMY

  08.11.2019

  CO JSME REALIZOVALI… Např.: RD Mišek – Lipí, RD Václavková – Hluboká nad Vltavou, RD Václavek ml. – Hluboká nad […]

 • POZEMKY A DROBNÉ STAVBY

  08.11.2019

  CO JSME REALIZOVALI… Např.: Zahradní altán Horák – Litvínovice, Bazén u RD Vítovec – Litvínovice, Pergola Krampl – Týn nad […]

CO JSME REALIZOVALI…

Spolupodíleli jsme se ( přímo v rámci společnosti či v rámci ostatních aktivit ) na projektech, které bereme jako významné pro náš vývoj a růst. Jsme hrdí na to, že jsme se mohli byť třeba i minimálně podílet na jejich vzniku. Tyto stavby se vesměs týkají projektů přístupných široké veřejnosti, a které rozvíjejí a podporují cestovní ruch v Jihočeském kraji. V portfoliu máme také významné a velké stavby, které zanechají z hlediska území odkaz budoucím generacím a my jsme na to náležitě pyšní.

Jedná se zejména o:

Základní technická vybavenost ( ZTV ):

Občanské a komerční stavby :

Pozemky a drobné stavby :

Rodinné domy :


 

RODINNÝ DŮM ZA STROMOVKOU:

krásná stavba rodinného domu v lokalitě Za Stromovkou v Českých Budějovicích, kde jsme zpracovávali projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení pro pana Heluze, majitele společnosti HELUZ, s.r.o. cihlářský průmysl a stavbu také povolovali.

GOLF RESORT LITVÍNOVICE:

návrh volnočasového areálu golfového hřiště Litvínovice. Zde mělo dojít k vykrytí celého území mezi stávající zastavěnou částí obce Litvínovice k Letišti CB, a.s. České Budějovice. Golfový areál byl navržen jako plnohodnotné 18-ti jamkové profilované hřiště, které bylo pomyslně rozděleno areálem společnosti Derpal, s.r.o. a Derpal logistic, s.r.o. Návrh obsahoval nejen hřiště, ale i integrované ZTV umožňující bydlení ve středu hřiště, multifunkční objekt spojující recepci, restauraci a wellness, kde u této budovy bylo navrženo záchytné parkoviště. Daný projekt vznikl v kontextu s rozšířením Letiště Planá tak, aby mohl nabídnout plnohodnotné sportovní vyžití nejen pro aktivní golfisty, ale aby podpořil i lokální podnikatele a vznikly nové pracovní místa. Projekt do dnešní doby však bohužel nebyl realizován z důvodu stavební krize a obávám se, že tento projekt zůstane již jen na papíře – škoda.

MUZEUM VLTAVÍNŮ:

v historickém a turisticky hojně navštěvovaném městě Český Krumlov, vzniklo jedinečné muzeum vystavující vzácné kameny – vltavíny. Jedná se o muzeum, které přináší poznatky o těchto drahokamech a zároveň je expozice zkrášlena výstavou těchto exponátů a doplněna i o možnost interaktivní hry s vltavíny.

MUZEUM CESTOPISNÉ LITERATURY:

toto muzeum vzniklo v Českých Budějovicích a připomíná odvážné cestovatele. Bylo zřízeno ve dvoře historického domu v ulici Dr. Stejskala č.p. 15. Cílem bylo doplnit současnou síť veřejných prostor a zpřístupnit návštěvníkům hodnotné cestopisné prameny vydané v minulých dvou stoletích. Muzeum je koncipováno jako prostor pro odpočinek pro zájemce o cestování všech věkových kategorií a k vidění jsou unikátní výtisky starých cestopisů i mapy všech koutů světa.

MUZEUM NOVOHRADSKA – SÝPKA STROPNICE:

v rámci projektu došlo k rekonstrukci nevyužívaného objektu původní sýpky v Horní Stropnici v Novohradských horách. Byl zachován v maximální míře historický duch objektu. Smysluplně a se vtipem bylo do objektu integrováno nutné zázemí pro zaměstnance a návštěvníky s velkým návštěvnickým potenciálem, jelikož daná oblast je rájem cyklistů a milovníků turistiky. Expozice je částečně interaktivní a je zde možnost si v letních měsících upéct i vlastní chléb dle tradiční receptury. Projekt byl spolufinancován prostřednictvím dotačního programu ROP Jihozápad (dotační část zpracovala společnost GRANTYPO, s.r.o.). Každou prázdninovou sobotu program tohoto muzea umožňuje sázet chléb do pece společně se zaměstnanci muzea. Vaše děti se mohou usadit na špalky před jeviště plné pohádek a ti odvážnější si vyzkouší tradiční řemesla, která jsou regionálně spjata s Novohradskem.

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY V ÚDOLÍ U NOVÝCH HRADŮ, LIČOVĚ A BESEDNICI:

dané oblasti jsou hojně navštěvovaná místa v blízkém okolí Novohradských hor, a tak bylo vhodné právě zde zřídit připomínku minulosti, kde se střetává historie se současností. Expozice jsou různorodé a připomínají, jak se půda obhospodařovala v minulosti, ale zároveň jsou zde k vidění znatelné odkazy rodů Rožmberků, Švamberků a Buquoyů, kteří jsou spjati především s oblastí Nových Hradů. Tyto Muzea zemědělské techniky v expozicích nabízí nahlédnutí do historie, zvláště běžného života místních zemědělců.

MUZEUM OBILNÁŘSTVÍ VE SKOČICÍCH:

v rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci velké části objektu bývalé sýpky a navazující ubytovací části na plnohodnotné muzeum obilnářství, včetně realizace technického a provozního zázemí toho muzea. Expozice jsou zaměřeny na činnosti a plodiny zemědělství a následného obilnářství.

GALERIE UMĚNÍ A HOTEL MARIÁNSKÁ KASÁRNA:

Objekt původně sloužil jako kasárna, kde ve své době sloužili i Václav Havel nebo Jaroslav Hašek, který právě do těchto prostor zakomponoval část děje ze svého známého díla Osudy dobrého vojáka Švejka. Tento dlouhodobě nevyužívaný a zchátralý barák v nároží ulic Husova a Pražská v Českých Budějovicích doznal v nedávné době velkých změn. Z objektu ohrožujícího zdraví kolemjdoucích a nevábně působícího na okolí se s naší pomocí stal plnohodnotný a funkční objekt, který nabízí ubytování a zároveň slouží jako Galerie umění.
V rámci první etapy došlo k rekonstrukci východního křídla budovy – směrem na Mariánské náměstí. Zrekonstruovaný objekt slouží jako ubytovací zařízení a tím došlo k revitalizaci památkově chráněného objektu, jeho využití v cestovním ruchu a celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu i pro život obyvatel.
Druhá etapa rekonstrukce kasáren byla zaměřena na vybudování nové galerie v jižní části objektu Mariánských kasáren v centru Českých Budějovic. Vzhledem k velkým prostorům v objektu bývalých kasáren je galerie zaměřena na výstavu fotografií cestovatelů, kterým slouží především dlouhé chodby galerie. Expozice děl známých i méně známých umělců jsou pak instalovány do jednotlivých místností.