Rychlý kontakt:
734 261 037

PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST

Tato část je tou nejzajímavější jak pro klienta tak i pro nás, jelikož se jedná vždy o výzvu, kde dochází ke snaze naplnit 100 % požadavků a představ klienta. Zároveň však musíme dodržet obecně platné a technické požadavky na stavby, situování stavby vůči světovým stranám při respektování terénního profilu. Jedná se o návrh dispozice objektu, jeho hlavní pohledové ztvárnění a usazení do terénu, včetně přístupových a zpevněných ploch, užitkové a okrasné zahrady a zároveň myslet i na případné umístění např. bazénu, skladu nářadí apod. Mnoho mladých lidí, zejména těch, kteří se chystají stavět svůj první dům, si neuvědomuje nutnost úložných a skladových prostor, nemá jasnou představu o provozních nákladech, o využívání domu a zahrady a mnohdy o systému křížení vnitřních komunikačních koridorů. Dům a zahrada potřebuje nejen hospodyňku, ale i sekačku, zahradní nářadí apod., je také nutné někam umístit třeba i golfové hole.
Rádi pro Vás navrhneme funkční a krásnou stavbu :-).

Před samotným návrhem je důležité seznámit se nejen s prostorovou představou klienta, ale je dobré se vcítit i do jeho životního stylu a postoje, je potřeba vidět a vědět kde bude objekt stát, protože jedině, tak je návrh kvalitní a s jistotou se bude klientovi líbit. Při této činnosti využíváme naše kreativní a inovativní myšlení s využitím prostorové představivosti, která hraje důležitý faktor v návaznostech a detailech budoucí stavby.

Skica:
při rozhovoru, necháváme klienta hovořit, jeho představy si buď zapisujeme a nebo skicujeme, tak, aby byla zřejmá dispoziční představa, kterou následně doladíme do podoby odpovídající klientově vizi, ale i obecně technickým požadavkům.

Návrh:
jedná se o rozpracování skici do podoby, která je již realizovatelná a dá se na jejím základě pokračovat v projektu.

Studie:
odsouhlasená varianta řešení je tedy “učesána”, včetně situace, pohledů a řezů s technickým popisem pro eventuální postoupení jiné společnosti či pro jednání s finančními institucemi za účelem získání hypotéky.

Pro dokončení studie je vhodné již mít i polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a brát v úvahu výškové usazení objektu ve vazbě na okolní terén.