Rychlý kontakt:
734 261 037

PROJEKTOVÉ SLUŽBY

Projekt stavby se zpracovává na základě požadavku klienta v závislosti na konkrétním systému povolování stavby. Stavby se dělí dle jejich charakteru využití a rodinné domy potom dle zastavěné plochy. Jedná se tedy určitě vždy o projekt pro územní souhlas či územní rozhodnutí a následně o projekt pro ohlášení nebo stavební povolení. Vyjmenované povolovací části se dají v rámci stavby a zastavitelnosti pozemku kombinovat a slučovat do jednoho rozhodnutí. Další stupeň je potom realizační projektová dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele (realizační firmu). Každá tato dokumentace samozřejmě obsahuje i profesní řešení stavby. Obsah těchto stupňů projektové dokumentace je rozdílný a jejich minimální rozsah je taxativně vypsán ve vyhlášce. Tím, že je rozdílný obsah dokumentace je rozdílná i cena, která se vypočítává na základě investičního nákladu stavby v následném procentuálním podílu za obsah a rozsah dokumentace.
Zhotovíme projekt dle Vaších požadavků.

Zhotovíme projekty ve stupních pro:

Realizujeme projekty podle kterých se dá stavět. Součástí projektů je vždy požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení, profesní části (TZI,TZB,EI…) a průkaz energetické náročnosti budovy. Rádi zpracujeme projekt Vaší stavby, jsme tu pro Vás.