Rychlý kontakt:
734 261 037

INŽENÝRING

Často slyšíme, že stavebník povolí stavbu vlastně tím, že ji ohlásí. Vypadá to v jejich světle tak, že se dá stavba povolit vlastně bez jakéhokoliv papíru. Nicméně v realitě je bohužel opak pravdou. A tak jako ve všech ostatních oborech i ve stavebnictví přibývá byrokracie. Nám to ale nevadí – papírování nás baví a dle konkrétního typu stavby obstaráme veškeré papíry za Vás, včetně povolení stavby. Jedná se o systém zastupování stavebníka na základě plné moci, kdy stavebník obdrží až finální stavební povolení pro konkrétní stavbu.
Povolíme, co bude třeba – je to naše radost, naše práce.

Obvyklý rozsah dokladové části:

Dle konkrétní stavby se potom rozsah dokladové části rozšiřuje o ostatní stanoviska a vyjádření, kde zároveň dochází ke zpracování doplňujících studií např. Akustická studie, Hluková studie, Studie osvětlení, Výpočty a posouzení dopravní zátěže atd… Přesný rozsah dokladové části vždy určujeme pro konkrétní projekt.
Rádi vyběháme papíry za Vás, jsme tu pro Vás.